אמנות הטיפול

על הילדה ששמה דניאל - ד”ר כוכבית אלפנט

May 20, 2017

בפרק זה נשמע על תפקידה וקסמה של המוזיקה בטיפול באוכלוסיה של נכויות התפתחותיות. נסקור שני תיאורי מקרה ודרכם נשמע על תהליך טיפולי, אמונה, בחירה וסובייקט שמתגלה.

דר כוכבית אלפנט היא חוקרת, מטפלת במוזיקה, מרצה וראש בית הספר לטיפול באמנויות באוניברסיטת חיפה.