אמנות הטיפול

שימוש בטכנולוגיה ובמשחקי מחשב בטיפול - מר ערן הדומי

May 20, 2017

בפרק זה נשמע על הרציונל של שימוש בטכנולוגיות ובמשחקי מחשב בטיפול. ערן ידגים ויתאר מעבודתו כיצד משתלבים המשחקים בקשר עם המטופלים והוריהם, ויתאר בקצרה מודל עבודה שפיתח של שימוש במשחקי מחשב  לשיפור מיומנויות חברתיות.


ערן הנו עובד סוציאלי קליני M.S.W מטפל בדרמה ותאטרון, קב"ן במילואים.