אמנות הטיפול

הרגשתי שיש לי בשורה - גב’ גלילה טבצניקוב - אורן

May 20, 2017

סיפור התפתחותה האישית- מקצועית של גלילה: מראשונות הדרמה תרפיסטיות בארץ, ממפתחות ומקדמות התחום בארצנו.


על חוג דרמה בבי"ס ששינה את חייה וגרם לה לעזוב הכל וללכת בעקבות החלום פעם אחר פעם. סיפור עם  אמונה, צניעות ותעוזה.

 

גלילה טבצניקוב אורן היא דרמה תרפיסטית, מראשונות הדרמה תרפיסטיות בישראל,  מרצה במכללת תל חי.